Kooiman Work Ships

development and production

The work ships designed, developed and built by Kooiman Marine Group are at the pinnacle of this specific market segment. The vessels are developed entirely according to customer specifications and meet the highest class requirements. The delivery of Kooiman Marine Group work ships has set a new standard in the market. The Zwerver II, for example, is equipped with DP2, walk-to-work facilities and an active heave-compensated crane.

Video's

Kooiman Marine Group refit van de Zwerver 1 - time lapse impressie

Time lapse impressie van de totale refit van het werkschip de Zwerver 1. Deze ombouw heeft plaatsgevonden bij Scheepswerf Gebr. Kooiman te Zwijndrecht en op de dwarshelling bij Scheepswerf Kooiman Hoebee te Dordrecht. Time lapse impression of the total refit of the working vessel De Zwerver 1. This conversion took place at Shipyard Gebr. Kooiman in Zwijndrecht and on the cross slope at Shipyard Kooiman Hoebee in Dordrecht.

Kooiman Marine Group: refit van de Zwerver 1

In juni 2020 heeft Kooiman Marine Group in opdracht van Van Stee Offshore de refit van een Multi Purpose DP-2 Support Vessel voltooid; de Zwerver I. Een uniek project waarbij twee familiebedrijven de krachten bundelden om in 10 maanden tijd een schip om te bouwen dat als nieuw aanvoelt. In June 2020, Kooiman Marine Group completed the refit of a multi Purpose DP-2 Support Vessel on behalf of Van Stee Offshore; de Zwerver I. A unique project in which two family businesses joined forces to convert a ship that feels like a brand new one in just over 10 months.